Early Warning and Reporting System (EWARS)

DHIS 2
Early Warning and Reporting System (EWARS) This application collects, stores and visualize the data from regular and need based surveillance systems.
Sign in
Forgot password?

स्वास्थ्य सेवा बिभागको निर्णय अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जाजरकोट अस्पतालचौरजहारी अस्पतालबाट दैनिक सिन्ड्रोमिक सर्भिलेन्स रिपोर्टिंग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | सो सम्बन्धि म्यानुअलको लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Powered by DHIS 2  Epidemiology and Disease Control Division | API Documentation
Data © Epidemiology and Disease Control Division